A HUPOLKER Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

  1. A Tájékoztató célja és hatálya 

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse és érthető formában bemutassa Önnek a HUPOLKER Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az oldalaink használata során az adatait ennek az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeljük. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban, keressen minket, és szívesen segítünk bármilyen kérdésével kapcsolatban. 

1.2 A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató vagy Adatvédelmi Tájékoztató) a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. Ön, az oldal használatával az oldalunkon Felhasználónak minősül. 

1.3 A HUPOLKER Kft. minden esetben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy csak a feltétlenül szükséges mennyiségű adatot kezelje Önről. A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató kialakításakor a HUPOLKER Kft. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

  1. Fogalom meghatározások 

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül az HUPOLKER Kft. (4032 Debrecen, Tarján u. 90. asz: 25839281-2-09, cj: 09 09 028468) Az Adatkezelő Magyarországon működő vállalkozás. 

Az Adatkezelő a https://hupolkerkft.hu/, weboldal. 

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

2.4 Weboldal(ak) vagy Honlapok: az Adatkezelő által üzemeltetett http:// hupolkerkft.hu/ internetes weboldal. 

2.5. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója. 

III. A kezelt személyes adatok köre és az ezekre vonatkozó adatkezelés időtartama: Az alábbiakban részletesen megtekintheti, hogy a HUPOLKER Kft. milyen adatokat kezel, tart nyilván az Ön fiókjával kapcsolatban és hogy az adatkezelés milyen időszakra szól. 

3.1 Amennyiben a Felhasználó egyszerű látogatóként érkezik a HUPOLKER Kft. weboldalára, de a HUPOLKER Kft részére e-mailt (pl. üzenetet, érdeklődő levelet) küld, úgy az Adatkezelő az ügyfélszolgálati tevékenység közben jogos érdek alapján rögzíti a Felhasználó e-mail címét a HUPOLKER Kft. ügyfélszolgálati moduljában. Ilyen esetben Felhasználó e-mail címére kizárólag az érdeklődésével kapcsolatos információkat, kérdéseire szóló válaszokat küld a HUPOLKER Kft., sem kéretlen termékinformációt, sem e-DM-et, sem pedig ingyenes ajándéktartalmakat nem kap tőlünk, amennyiben Ön kizárólag érdeklődési, információkérési céllal az ügyfélszolgálatunkat megkereste. Ilyen esetben az Ön megkeresésében az Ön által számunkra megadott személyes adatait (pl. a küldő e-mail címét és nevét) és megkeresésének tartalmát a megkeresést követő 2. év december 1-ig tároljuk, majd töröljük. A tárolásra ezen időpontig azért van szükség, hogy bármilyen későbbi felvetésére, reklamációjára, további információ igénylésére hatékonyan és a korábbi megadott információkat és levelezést ismerve tudjanak az ügyfélszolgálatosaink reagálni Önnek.

Kelt: Debrecen, 2020. szeptember 7.